2007/Dec/28

ฝากทรัพย์สินอื่น

-         กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเป็นของผู้ฝาก

-         ผู้รับฝากนำทรัพย์สินออกใช้สอยไม่ได้

-         ถ้าทรัพย์สินสูญหายไปโดยผู้รับฝากปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามมาตรา 659,660 ผู้รับฝากไม่ต้องรับผิดชอบ

-         แม้เป็นการฝากทรัพย์มีกำหนดเวลา ผู้ฝากเรียกคืนทรัพย์สินเมื่อไหร่ก็ได้

-         ผู้รับฝากต้องคืนทรัพย์สินที่ฝาก

 

ฝากเงิน

-         กรรมสิทธิ์ตกเป็นของผู้รับฝาก

-         ผู้รับฝากเงินนำเงินออกใช้สอยได้

-         ถ้าเงินที่ฝากสูญหายไปไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้ฝากต้องรับผิดชอบ

-         ถ้าเป็นการฝากเงินที่มีกำหนดเวลา  ผู้ฝากจะเรียกเงินคืนก่อนกำหนดเวลาไม่ได้

-         ผู้รับฝากสามารถคืนเงินอื่นที่เป็นจำนวนเท่ากันกับที่รับฝาก

 

ถ้าทำเป็นตารางจะได้เป็น

 

ฝากทรัพย์สินอื่น

 ฝากเงิน 
-         กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเป็นของผู้ฝาก-         ผู้รับฝากนำทรัพย์สินออกใช้สอยไม่ได้-         ถ้าทรัพย์สินสูญหายไปโดยผู้รับฝากปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามมาตรา 659,660 ผู้รับฝากไม่ต้องรับผิดชอบ-         แม้เป็นการฝากทรัพย์มีกำหนดเวลา ผู้ฝากเรียกคืนทรัพย์สินเมื่อไหร่ก็ได้-         ผู้รับฝากต้องคืนทรัพย์สินที่ฝาก  -         กรรมสิทธิ์ตกเป็นของผู้รับฝาก-         ผู้รับฝากเงินนำเงินออกใช้สอยได้-         ถ้าเงินที่ฝากสูญหายไปไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้ฝากต้องรับผิดชอบ -         ถ้าเป็นการฝากเงินที่มีกำหนดเวลา  ผู้ฝากจะเรียกเงินคืนก่อนกำหนดเวลาไม่ได้        -     ผู้รับฝากสามารถคืนเงินอื่นที่เป็นจำนวนเท่ากันกับที่รับฝาก

Comment

Comment:

Tweet


672 วรรค2ผู้รับฝากเงินก็จำต้องคืนเงิน เขาคงรีบพิมพ์ตกไปอะ
#4 by หมอนเอก (49.228.43.132) At 2011-06-18 07:41,
ใช่ๆมันต้อง ผู้รับฝากสิต้องรับผิดชอบ
#3 by (125.25.239.71) At 2011-03-10 16:36,
เงินที่ฝากสูญหาย ผู้ฝากรับผิดชอบเองด้วยเหรอ...ถ้างั้นจะไปฝากทำไม.....
Bank ไหนเนี่ย คิดได้ยังงัย มหาลัยนี้เก่งเน๊าะ มีลูกหลาน เพื่อนฝูงพี่น้อง
ไม่ต้องมาเรียนที่นี่เลยน่ะ หาหนังสือกฎหมายอ่านเอาเองที่บ้านดีซะกว่า
#2 by กะลา (58.9.60.171) At 2009-07-08 01:49,
อยากได้ หุ้นส่วน กะ ตัวแทน อะพี่จัดให้ด้วยนะ
ขอบคุณครับ
#1 by วัส (125.24.89.3) At 2009-01-29 16:16,

ชาญชัย ภิรมจิตร์
View full profile